Speakers

Shaili Chopra

SheThePeople

Roma Datta Chobey

Rashi Sanon

Nathasha AR Kumar

Vajor.com

Suchita Salwan

Sukhleen Aneja

Pooja Dhingra

Entrepreneur & Founder, Le15

Debjani Ghosh

NASSCOM

Suresh Narayanan

Nestle

Anavila Misra

Ekta Chaudhary

Kabita Singh

Indrani Biswas

Kiran Manral

SheThePeople

Elsa D’Silva